Ydelser

 

Gedhus Consult tilbyder bistand ved:

Dokninger af skibe og offshore-enheder.  Konsulent opgaver eller tilsynsførende i forbindelse med planlagte og uplanlagte dokninger af skibe og offshore enheder således det sikres at arbejdet udføres i henhold til specifikationen og klassefikationselskabets og myndighedernes krav.

Udfærdigelse af dok specifikationer. I planlægningen af dokninger af tilbydes assistance med udarbejdelse af dok-specifikationer således det sikres, at klassifikationsselskabets og myndighedernes krav er opfyldt. Dette kan enten foregå på rederikontoret, på skibet eller offshore enheden eller hjemme hos mig selv alt efter opgavens art og omfang.

Tilsynsførende ved reparationer efter f.eks. havarier. I forbindelse med reperationer tilbydes assistance med tilsyn ved reperationer således det sikres, at samarbejdet meller rederi, klassifikationsseskab, myndigheder og forsikringsselskab forløbet effektivt og uden unødvendige problemer.

Konsulent ved indflagning af skibe. I forbindelse med indflagning/omflagning af skibe tilbydes assistance med kontakt til myndighederne, og udarbejdelse af specifikationer af nødvendige arbejder der skal udføres i forbindelse med syn ved flagskifte, således det kan sikres at skibet opfylder eventuelle nationale krav.

Projektarbejder (f.eks. ombygninger – nybygning). I forbindelse med f-eks nybygninger og ombygninger eller andre projekter tilbydes assistance med udarbejdelse af projektet, inddragelse af klassifikationsselskab og myndigheder, kontakt til værfter/leverandører hjemtagelse af tilbud og tilsyn med arbejdet.

Konsulent som bindeled mellem reder og udførende part. Konsulentbistand ved planlagt ombygninger, reparationer og f.eks motorudskiftninger. Tilbyder assistance med planlægning, kontakt til myndigheder og eventuelt klassifikationsselskab, udarbejdelse at specifikationer og tilsyn med arbejdet.

GJESING CONSULT forhandler Sepflutech filtre. Læs mere på sepflutech.dk.