Jens Gjesing – maritim konsulent

Jeg kan træde til i alle de forskellige situationer, hvor I har brug for en erfaren maritim konsulent. :

  • Tilsynsførende ved dokninger.
  • Udfærdigelse af dok specifikationer.
  • Tilsynsførende ved reparations arbejder efter f.eks. havarier.
  • Konsulent ved indflagning af skibe.
  • Projektarbejder (f.eks. ombygninger – nybygning).
  • Konsulent som bindeled mellem reder og udførende part ved f.eks. motorudskiftninger og ombygninger.